2 kommentarer

Hjärtans fröjd, Inzpiras tävling, del 3

Den tredje och sista deltävlingen hos Inzpira var att skapa något med min sång. Något för mig själv. Det fick bli en canvas i storleken 30×40 cm. I botten finns en dikt om kärlek och sedan är det akrylfärger ovan på i varma sköna färger. Ansiktet skissade jag dit, ett ansikte jag gjort tidigare. Efter skissen hade jag på gesso på området och lite bredvid och när det torkat målade jag på med gelatos i lager på lager. Citatet valde jag med omsorg. Det är min sång, att få skapa och jag vill sjunga högt!

The third and final round of Inzpira was to create something with my own song. Something for myself. I made a canvas in size 30×40 cm. At the bottom is a poem about love and then it’s acrylic paints on top of the beautiful warm colors. The face sketched I get there, a face I made earlier. I then had gesso on top of the sketch and then i started painting with gelatos. The quote I chose carefully. That’s my song, to create and I want to sing out loud!

Camilla Olsson Vecka 3

Camilla Olsson Vecka 3-2

Annonser


1 kommentar

Hjärtans fröjd, Inzpiras tävling, del 2

Mitt andra bidrag till Inzpiras tävling skapade jag på en ikon-platta (i lätt trä). Jag har länge letat efter en orsak att göra något med bilden av balettbenen och nu blev det perfekt.

Den är grundad med olika tissuepaper och akrylfärg, ovan på det blev det en image transfer bilden. Jag hade gesso ovanpå bilden för att sedan kunna färglägga den med akvareller och färgpennor. Jag har sedan stämplat med hjärtan och texter och det hela fick ett skyddande lager med gloss medium ovanpå och avslutningsvis jobbade jag lite mer med Faber-castels –big-brush-pennor.

My second contribution to Inzpiras contest, I created an icon plate (in light wood). I have long been looking for a reason to do something with the image of ballet legs and now it was perfect.

  It is based in a variety of tissue paper and acrylic paint, on top of it, it became a image transfer image. I had gesso on top of the image to be able to color it with watercolors and colored pencils. I then stamped with hearts and text and it all got a protective layer of gloss medium on top and finally I worked a little more with the Faber-castels-big-brush-pens.

Camilla Olsson vecka 2-1


2 kommentarer

Hjärtans fröjd, Inzpiras tävling, del 1

2012 års Inspzira tävling var kul och inspirerande, därför blev jag glad när det dök upp en även i år. Tre deltävlingar under sex veckor. Första temat var: Våga drömma. Och det här blev mitt bidrag.

The 2012 Inspzira contest was fun and inspiring, so I was happy when it showed up one year as well. Three races in six weeks. The theme was: Dare to dream. And this was my contribution.

Camilla Olsson vecka 1


Lämna en kommentar

Face to face – 3

I kursen Face to face så fanns ett ansikte att måla av om vi ville. Jag tyckte hon passade så bra med den bakgrund jag gjort tidigare. Så jag tog fram den och skissade dit ansiktet och målade sedan med Inktens blocks – med pensel. Jag gillar den här mycket.

The course is Face to face, there was a face painting of if we wanted. I thought she fit so well with the background I have done before. So I took it out and sketched there face and then painted with Inktens blocks – with a brush. I like this a lot.

facea-1


Lämna en kommentar

Face to face – 2

 

 

Jag fortsätter att visa lite bilder från det jag övat på i kursen Face to face. Den översta är i blyerts och den undre är gjord med färgade pennor.

I continue to show some pictures of what I practiced in the course Face to face. The top of the pencil and the bottom is made with colored pencils.

face-4

face-3


Lämna en kommentar

Face to face – 1

Misty Mawns workshop Face to face är precis i min smak. Jag gillar hur Misty skapar och jag älskar de späckade filmerna och texterna om skapandet. Det är härligt att pröva olika tekniker med olika material. Lite saknar jag dock mer detaljerad information om hur man ritar detaljer i ansikten än så länge men… det är bara att öva på. Här kommer några bilder från sådant jag skapat på kursen.  Dessa är gjorda i kol.

Misty Mawns workshop Face to face is exactly to my taste. I like how Misty create and I love the videos and texts on creation. It’s great to try different techniques with different materials. Some I miss, however, more detailed information about how to draw the details of the faces so far but … it’s just to practice on. Here are some pictures of things I created on the course. These are made of carbon.

face-1

face-2


2 kommentarer

Art zine #1

I workshopen journalcandy har vi nu gjort art zine´s. Hade inte hört talas om det innan och ville testa. Det är en liten pytte pytte tidning kan vi väl förenkla det med. Jag tog tid på mig och gjorde lite nu och då under veckan. Det var roligt att skapa något som hängde i hop och i ett litet format. Det lär troligen bli fler under året.

Jag börjar med att visa omslaget så kommer de övriga tre sidorna nästa vecka.

At the workshop journal candy, we have now made art zine’s. I hadn´t  heard of it before and wanted to try. It’s like a tiny tiny tiny newspaper. I took my time and did a little now and then during the week. It was fun to create something that was hanging in the crowd and in a small format. It teaches probably be more this year.

Here is the cover of it, next three pages will be shown during the week.

artzinehopvikt-1

artzine1-4