1 kommentar

Sju dödssynderna: Lättja

Sist ut bland Scrapptorgets dödssynder är lättja. Här fick en kvinna svävande i det blå bli min tolkning. Hon bryr sig inte om mycket här i världen, hon njuter och har det bra i sin egen lilla värld.

Last out among Scrapptorgets deadly sins is sloth. Here was a woman floating in the blue be my interpretation. She does not care about much in this world, she is enjoying and having a good time in their own little world.

Mina tankar om detta tema:
Från början kändes det på tok för svårt. Men svårt är ju kul och utmanande så jag gav inte upp. Jag fick så en idé om att göra 7 sidor som har samma grund. Och hänger ihop i utseende och inte bara i tema. Det kändes lite lättare då. Så jag satte mig ner med de veckotidningar jag hade hemma och rev ut sidor som skulle passa. Lappar skrevs med synderna på och sedan var det papper över hela vardagsrums golvet. Synderna sorterades i plastmappar och fick ligga till sig i mina tankar. Det tog sin tid att göra de första två och jag drog ut på det men sedan exploderade det och resterande synder gjordes klart på en dag. Jag är nöjd med mina sidor i temat, vissa mer än andra. Sidorna presenteras en och en i takt med att Scrapptorget släpper sina tolkningar. Du hittar de andra tolkningarna här:högmodgirighetvällustavvundgirighet.

My thoughts on this theme:
From the beginning, it felt way too hard. But the difficulty is fun and challenging so I did not give up. I got an idea to make the 7 pages that have the same base. And linked in appearance and not just in the theme. It felt a bit easier then. So I sat down with themagazines I had at home and tore out pages that would fit. Pieces of paper was written with sins, and then there was paper all over the living room floor. The sins were sorted in plastic folders and had to sit to wait in my thoughts. It took some time to do the first two, and I pulled out of it but then exploded and the remaining sins was made clear in one day. I am satisfied with my pages in the theme, some more than others. The pages are presented one by one as the Scrapptorget release their interpretations. You can find the other interpretations here: pridegreedlustenvy, greed

Annonser


Lämna en kommentar

SWE-scrap, Art journaling vecka 47

Hos SWE-scrap idag är det Mixed media tema och till det färgtema. Färgerna är turkost, vitt och brunt.

Jag älskar turkost och det syns på mycket av det jag skapar. Brunt är däremot svårt, det löste jag med kraftpapper som underlag. Det är många lager och mycket textur på den här. Riktigt roligt skapande.


Här ser du lite höjd och textur på fjäril och pilar.

Här ser du mönster efter den modelinpaste som satt fast på masken efter fjärilen. Jag vände på masken och tryckte till.


3 kommentarer

Sju dödssynderna: Vrede

Vrede var nog den svåraste dödssynden att tolka. Till de andra dödssynderna hittade jag massor av bilder som passade bra, men till den här hittade jag bara en som skulle kunna fungera, men jag tvekade länge. Men när jag kom på tanken att göra henne onaturligt lång lossnade det. Det kändes mer vrede om hon var lång och brann. Och så fick mörka grenar rama in den mörka natten hon kommer i. Av vrede kommer inget gott. Om man brinner av vrede kommer man snart att bli till aska själv – så tänker jag.

Wrath was probably the hardest deadly sin to interpret. On the other deadly sins, I found lots of pictures that fit well, but this I found only one that could work, but I hesitated for a long time. But when I got the idea to make her unnaturally long. It felt more wrathy if she was tall and burned. And so dark branches framing the dark night she comes in. The anger is no good. If you burn with anger will soon be reduced to ashes itself – so I think.

Mina tankar om detta tema:
Från början kändes det på tok för svårt. Men svårt är ju kul och utmanande så jag gav inte upp. Jag fick så en idé om att göra 7 sidor som har samma grund. Och hänger ihop i utseende och inte bara i tema. Det kändes lite lättare då. Så jag satte mig ner med de veckotidningar jag hade hemma och rev ut sidor som skulle passa. Lappar skrevs med synderna på och sedan var det papper över hela vardagsrums golvet. Synderna sorterades i plastmappar och fick ligga till sig i mina tankar. Det tog sin tid att göra de första två och jag drog ut på det men sedan exploderade det och resterande synder gjordes klart på en dag. Jag är nöjd med mina sidor i temat, vissa mer än andra. Sidorna presenteras en och en i takt med att Scrapptorget släpper sina tolkningar. Du hittar de andra tolkningarna här:högmodgirighetvällustavvund, girighet.

My thoughts on this theme:
From the beginning, it felt way too hard. But the difficulty is fun and challenging so I did not give up. I got an idea to make the 7 pages that have the same base. And linked in appearance and not just in the theme. It felt a bit easier then. So I sat down with themagazines I had at home and tore out pages that would fit. Pieces of paper was written with sins, and then there was paper all over the living room floor. The sins were sorted in plastic folders and had to sit to wait in my thoughts. It took some time to do the first two, and I pulled out of it but then exploded and the remaining sins was made clear in one day. I am satisfied with my pages in the theme, some more than others. The pages are presented one by one as the Scrapptorget release their interpretations. You can find the other interpretations here: pridegreedlustenvy, greed


1 kommentar

Sju dödsynderna: Avund

Så är det dags för den fjärde dödsynden – avund, som Scrapptorget har som utmaningsserie. Bilderna kom först, sedan det svarta som inramning och en passande färg för temat. Sedan hittade jag citatet ”Problemet med världen är att de intelligenta människorna är fulla av tvivel, medans de dumma är fulla av självförtroende”. En text som jag tyckte beskriver avund mycket bra.

So it’s time for the fourth dödsynden – envy, as Scrapptorget’s challenge series. The images came first, then the black as the backdrop and a suitable color for the theme. Then I found the quote ”The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid are full of confidence.” A text which I thought describes envy very good.

Mina tankar om detta tema:
Från början kändes det på tok för svårt. Men svårt är ju kul och utmanande så jag gav inte upp. Jag fick så en idé om att göra 7 sidor som har samma grund. Och hänger ihop i utseende och inte bara i tema. Det kändes lite lättare då. Så jag satte mig ner med de veckotidningar jag hade hemma och rev ut sidor som skulle passa. Lappar skrevs med synderna på och sedan var det papper över hela vardagsrums golvet. Synderna sorterades i plastmappar och fick ligga till sig i mina tankar. Det tog sin tid att göra de första två och jag drog ut på det men sedan exploderade det och resterande synder gjordes klart på en dag. Jag är nöjd med mina sidor i temat, vissa mer än andra. Sidorna presenteras en och en i takt med att Scrapptorget släpper sina tolkningar. Du hittar de andra tolkningarna här:högmodgirighet, vällust.

My thoughts on this theme:
From the beginning, it felt way too hard. But the difficulty is fun and challenging so I did not give up. I got an idea to make the 7 pages that have the same base. And linked in appearance and not just in the theme. It felt a bit easier then. So I sat down with themagazines I had at home and tore out pages that would fit. Pieces of paper was written with sins, and then there was paper all over the living room floor. The sins were sorted in plastic folders and had to sit to wait in my thoughts. It took some time to do the first two, and I pulled out of it but then exploded and the remaining sins was made clear in one day. I am satisfied with my pages in the theme, some more than others. The pages are presented one by one as the Scrapptorget release their interpretations. You can find the other interpretations herepridegreed, lust.


Lämna en kommentar

Sju dödssynderna: Girighet

Temat med de sju dödssynderna fortsätter hos Scrapptorget. Idag är det dags för girighet. Min tolkning får bli kvinnan som inte kan få nog av handväskor. Jag valde att rama in hennes ansikte med handväskor. Då hon här i svartvitt så tyckte jag att svart passade bra att binda ihop sidan med. Låten med Depeche Mode I just cant get enough passade bra till temat. En mycket girig kvinna.

The theme of the seven deadly sins continues, now is the time for greed. My interpretation may be the woman who can not get enough of handbags. I chose to frame her face with handbags. When she is here in black and white so I thought black was a good fit to tie the page. The song with Depeche Mode I just cant get enough fit well with the theme. A very greedy woman.

f

Mina tankar om detta tema:
Från början kändes det på tok för svårt. Men svårt är ju kul och utmanande så jag gav inte upp. Jag fick så en idé om att göra 7 sidor som har samma grund. Och hänger ihop i utseende och inte bara i tema. Det kändes lite lättare då. Så jag satte mig ner med de veckotidningar jag hade hemma och rev ut sidor som skulle passa. Lappar skrevs med synderna på och sedan var det papper över hela vardagsrums golvet. Synderna sorterades i plastmappar och fick ligga till sig i mina tankar. Det tog sin tid att göra de första två och jag drog ut på det men sedan exploderade det och resterande synder gjordes klart på en dag. Jag är nöjd med mina sidor i temat, vissa mer än andra. Sidorna presenteras en och en i takt med att Scrapptorget släpper sina tolkningar. Du hittar de andra tolkningarna här:högmodgirighetvällust, avvund.

My thoughts on this theme:
From the beginning, it felt way too hard. But the difficulty is fun and challenging so I did not give up. I got an idea to make the 7 pages that have the same base. And linked in appearance and not just in the theme. It felt a bit easier then. So I sat down with themagazines I had at home and tore out pages that would fit. Pieces of paper was written with sins, and then there was paper all over the living room floor. The sins were sorted in plastic folders and had to sit to wait in my thoughts. It took some time to do the first two, and I pulled out of it but then exploded and the remaining sins was made clear in one day. I am satisfied with my pages in the theme, some more than others. The pages are presented one by one as the Scrapptorget release their interpretations. You can find the other interpretations here: pridegreedlust, envy.